Let op :  I.v.m. grote drukte AUB tijdig uw afspraak plannen.

 

Wij nemen de APK en onze klanten serieus, daarom bij ons geen stunttarief.

Het uitvoeren van een APK-keuring neemt gemiddeld zo'n 40 minuten in beslag en vraagt een investering aan opleiding, apparatuur en RDW-kosten, wij brengen daarom voor een keuring € 62,00 in rekening. Een APK aanbieden voor bijvoorbeeld € 25,= lijkt aardig voor de klant maar dat is 't niet. Het geleden verlies zal door de garage goed gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld in de vorm van onnodige of te duur uitgevoerde reparaties.

Dat past niet in ons straatje want zoals al gezegd: Wij nemen de APK én onze klanten serieus.

In combinatie met een onderhoudsbeurt kan de APK wel goedkoper. Sterker nog, omdat wij auto-onderhoud ook serieus nemen controleren wij bij elke onderhoudsbeurt altijd alle APK-punten. Daarom is bij ons de APK bij élke onderhoudsbeurt gratis. We sturen er zo veel mogelijk op aan om onderhoud en APK te combineren. Dat is voor ons efficiënter, voor u voordeliger en u hoeft de auto minder vaak te missen.

APK keuringseisen

 In de APK-regelgeving liggen de keuringseisen uiterst nauwkeurig vast, daarin is nauwelijks ruimte voor interpretatie door de keurmeester. Elke keurmeester zou dus in elke situatie exact dezelfde keuringsbeslissing moeten nemen. Als bij twee garages verschillend beslist wordt of een aspect goed- of afkeur is, dan is dit geen kwestie van te streng of te soepel keuren. In dat geval maakt een van de twee een fout. Klik hier voor de officiële APK keuringseisen.

Wij geven altijd, ook bij afkeur, een officieel RDW-keuringsbewijs af. Daarmee bewijzen we dat uw auto niet onterecht afgekeurd is. Als een auto afgekeurd wordt vervalt de geldigheid van de bestaande goedkeuring overigens niet, die blijft gewoon geldig tot de op het oude keuringsbewijs aangegeven datum. 

Gratis second opinion

Heeft u elders een APK-keuring laten uitvoeren en twijfelt u aan de juistheid van de keuringsbeslissing kom dan langs voor onze gratis second opinion. We controleren dan alleen het keuringsaspect waarover twijfel bestaat, niet de hele auto. U ontvangt dan ons goed beargumenteerd oordeel netjes op papier vergezeld van het officiële keuringsvoorschrift. Het kost maar weinig tijd en dat doen we wél gratis, omdat we fel tegen misbruik van de APK zijn.

APK-herkeuring

Als eventuele afkeurpunten niet direkt hersteld kunnen worden, zal de auto op een latere datum herkeurd moeten worden. Als de reparaties door ons uitgevoerd worden is deze herkeuring altijd gratis. Repareert u zelf of elders, dan brengen we wel kosten in rekening. Normaal gesporken € 15,= mits er sinds de keuring niet teveel tijd verstreken of kilometers gereden zijn.

APK

 

Steekproef herkeuring in beroep

Als u denkt dat er fouten gemaakt zijn bij een APK-keuring aan uw auto, bij ons of elders, dan kunt een herkeuring aanvragen bij de RDW. Dit is de officiële weg en aan te raden als u er van overtuigd bent dat uw auto onterecht is goed- of afgekeurd. Een steekproefcontroleur van de RDW komt dan naar de garage toe om uw auto opnieuw te keuren. Zijn uitspraak is bindend. De kosten zijn voor rekening van de partij die in het ongelijk gesteld wordt. Klik hier voor de officiële RDW informatie over dit onderwerp.

Let wel, een steekproefherkeuring kan alleen plaatsvinden als een APK-keuringsrapport is afgegeven. Vraag dus altijd, vooral bij afkeur, om een keuringsrapport. Wij geven altijd een officieel keuringsrapport af, ook bij afkeur. Zo weet u zeker dat de afkeur niet onterecht is, want ook afkeur-meldingen kunnen door de RDW in steekproef gecontroleerd worden.

 APK vervaldatum

U mag uw auto op elk willekeuring moment laten keuren, het nieuwe keuringsbewijs is dan weer 12 of 24 maanden geldig. Laat u uw auto echter binnen twee maanden voor de vervaldatum keuren dan blijft die datum gewoon staan. De keuring is in dat geval dus maximaal 14 of 26 maanden geldig.  U kunt er dus eenvoudig voor zorgen dat de APK keuring steeds samenvalt met de jaarlijkse onderhoudsbeurt, u hoeft uw auto dan minder vaak te missen en bovendien bent u goedkoper uit. Wij helpen u hier graag mee, want behalve dat 't voor u goedkoper en gemakkelijker is werkt het voor ons ook efficiënter.

Nieuwe auto's met elektro- of benzinemotor hoeven pas na vier jaar voor 't eerst gekeurd te worden, daarna twee keer na twee jaar en pas daarna jaarlijks. Auto's op LPG of met een dieselmotor worden na drie jaar keuringsplichtig en moeten daarop aansluitend elk jaar gekeurd worden.

Bent u te laat, u heeft de vervaldatum overschreden, dan hoeft u niet direct in paniek te raken. De vervaldatum mag namelijk met twee maanden overschreden worden, daarna pas kunt u een bekeuring verwachten. Maar let wel, gedurende deze twee maanden mag de auto uitsluitend op de openbare weg geparkeerd worden of rijden ten behoeve van de APK-keuring.